แจ้งปัญหาน้ำไม่ไหล
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

แจ้งปัญหาน้ำไม่ไหล


เข้าร่วม: 55 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 0
หัวข้อเริ่มต้น  

แจ้งปัญหาน้ำไมไ่หล ประปาหมู่ที่ 10 บริเวณบ่อช่างโจ้ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขด้วยค่ะ ชาวบ้านเดือดร้อน

085-3383337  ผู้ให้ข้อมูล


   
อ้างอิง
(@prokfa)
สมาชิก Admin
เข้าร่วม: 2 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 1
 

ทางเทศบาลรับทราบปัญหาดังกล่าว จะรีบดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ


   
ตอบอ้างอิง
แบ่งปัน: